Välkommen till Föräldrakooperativet Ängen

Förskolan med naturen utanför dörren

För närvarande i Granhammars gamla folkskola väster om Örebro finns idag Föräldrakooperativet Ängen.

På ena sidan har vi kohagen, på den andra sidan hästarna och alldeles bakom knuten har vi skogen med rådjuren.
 
Hösten 2020 flyttar vi till Vintrosa Kyrkskola, vid Vintrosa Kyrka!

Vi flyttar!

Hösten 2020 flyttar vi in i nya lokaler i Vintrosa Kyrkskola som ligger brevid Vintrosa Kyrka.

Just nu pågår renovering av lokalerna för att anpassas till förskoleverksamheten och beräknas vara inflyttningsklart till hösten 2020.

  • Så här jobbar vi

Hos oss är pedagogerna nyfikna och inspireras av barns utforskande. Barn föds kompetenta och skapar sin egen kunskap tillsammans med andra barn och vuxna.

Vi utmanar barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar. Genom olika upplevelser, inne som ute, skapar barnen sitt lärande i mötet med miljön, tillsammans med kompisarna eller oss pedagoger drar de egna slutsatser. Vi kan då tillsammans lära oss mera genom att ställa frågor som leder till egna ställningstaganden. Vi försöker utmana barnens tankar så att deras nyfikenhet och vilja att lära sig ökar.

Vår verksamhet, som utgår från förskolans läroplan, ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. De mest övergripande målen är att skapa en trygg, varm och social miljö med en pedagogisk kompetens som arbetar för att ge barnen en möjlighet att utveckla sin kreativitet, sociala förmåga, glädje, fantasi och lekfullhet. Det är också viktigt för oss att möta varje barn utifrån dess förutsättningar.Att arbeta på detta sätt innebär också att barn i både större och en mindre grupp får träna samarbete, kommunikation, hänsyn och att vänta på sin tur.                                    

 I leken bearbetar barn sin verklighet. Så därför är leken en viktig del i vårat pedagogiska arbete.

Hos oss utgör reflektion grunden för utveckling av arbetet på individ, grupp och organisationsnivå. Reflektionen innebär att ”skärpa ögat”.

Ett reflekterande förhållningssätt till arbetet förutsätter verktyg som den pedagogiska dokumentationen möjliggör. Med hjälp av den kan vi kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten på alla nivåer på förskolan.

Föräldrakooperativet som verksamhetsform ger oss en unik möjlighet att samverka med hemmen för att främja barnens utveckling till ansvarskännande människor. Som en liten förskola kan vi också erbjuda en flexibel verksamhet där vi verkligen sätter barnets bästa i fokus. Vi är lyhörda för barnets behov och föräldrars önskemål. Vi är utomhus varje dag, i alla väder. Vi anser att det är bra för både kropp och själ att vistas ute. Det gynnar barns hälsa, minskar smittorisker, sänker ljudnivån, minskar stressnivån och gynnar den motoriska utvecklingen. Det lockar också till att upptäcka, experimentera, undersöka och lära.

  • Hemlagad mat

Maten är något vi tycker är viktigt och som vi prioriterar på Ängen. Vår egen kock lagar maten från grunden varje dag med ekologiska och närproducerade råvaror i den mån det är möjligt.

Vi är KRAV-certifierade på nivå 1, vilket innebär att minst 25% av de livsmedel vi köper in är kravmärkta, EU-ekologiska eller MSC-märkta. Såklart strävar vi för att nå ännu högre i certifieringen. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Vi serverar bara svenskt kött och har en varierad meny med mycket grönt och många vegetariska rätter.  Barnen serveras frukost klockan 07.30, lunch 11.00 och mellanmål cirka 14.30. På morgonen klockan 09.00 och klockan 16.30 är det fruktstund.

Matstunden är också viktig ur ett pedagogiskt perspektiv, där vi försöker använda stunden till samtal och reflektioner tillsammans med barnen.  

  • Tyra Förskoleappen

Tyra är en plattform för information, kommunikation och dokumentation. Tyra har vi också för att dokumentera barnens utveckling och lärande. 

Dokumentationen kan bestå av text och foto. Du som vårdnadshavare loggar in via mobiltelefon, surfplatta eller dator. Du får, via Tyra, tillgång till ett digitalt fönster.

Det betyder att du, i realtid, kan ta del av ögonblick under ditt barns dag på förskolan. Du kan också lägga in ditt barns schema hemifrån.

Grön Flagg

I grön flagg arbetet arbetar man med hållbar utveckling på ett roligt och engagerat sätt. Barnens inflytande och nyfikenhet står i fokus, och det är viktigt att alla blir delaktiga i arbetet.

Man väljer mellan sex olika teman att arbeta med. Livsstil och hälsa, närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, konsumtion och kretslopp. När man har valt ett tema, ska man göra en handlingsplan att jobba efter, och ha tre lika utvecklingsområden.

Sen skickar man in sin handlingsplan till grön flagg och de återkopplar sedan tillbaka, nu är det dags att sätta igång. Arbetet kan hålla på mellan 6-18 månader. Är man sen godkänd, får man ett certifikat och en flagga att hissa.

Föräldrarnas engagemang har stor betydelse

Som förälder på Ängens förskola förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Föräldrarna deltar inte i arbetet i barngrupperna utan allt pedagogiskt arbete ansvarar personalen för.

Under hösten och våren arrangeras fixardagar. Då avsätts en halvdag på en helg för allt som behöver fixas, städas och lagas. Under dessa fixardagar äter vi något tillsammans och varvat med fix och städ har vi trevligt och umgås föräldrar och barn tillsammans.

En av grunderna i föreningen är att det finns en välfungerande styrelse. Någon i familjen förväntas ingå i förskolans styrelse någon gång under er tid på förskolan.

Vi har en festgrupp som träffas och hjälper till där det behövs, till exempel att brygga kaffe till någon fest, fixa något ätbart till medlemsmöten, baka eller något annat.

En PR-grupp fixar så att förskolan har en bra hemsida och reklam utåt.

15-timmarsbarn

15-timmarsbarn schemaläggs tillsammans med personalen under måndagar – torsdagar kl 9-14 och de följer skolårets lov. 

Det vill säga att barnen är lediga från Ängen när det är sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Avgift

Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att det är samma avgifter som på kommunala förskolor.

Det enda som tillkommer är en medlemsavgift i kooperativet som för närvarande är 100 kr.

Föräldrakooperativet Ängen

Ängen drivs som en ekonomisk förening vilket innebär att vi lyder under Lagen om ekonomiska föreningar. Det innebär att vi sköter vår ekonomi på ett tillfredsställande sätt vad gäller bokföring, årsredovisning, deklaration mm.

Vi får pengar från kommunerna i Örebro och Lekeberg för att driva förskolan och vi följer samma lagar, avtal och läroplan som alla andra förskolor. Men inom de ramarna bestämmer vi i föreningen själva hur vi vill disponera våra pengar. Vi anställer personal, bestämmer inriktning och rekryterar nya familjer.

Ett föräldrakooperativ kräver engagerade föräldrar. Att vara aktiv i föreningen ser vi som en självklarhet.

Vi har plats för upp till 24 stycken barn i åldrarna 1 år till och med 6 år.

Historia om Ängen

Föräldrakooperativet Ängen, eller ”Lantbruksdagis” som det från början kallades, startade 1994 i Granhammars folkskola. Under 1990-talet skedde en generationsväxling i trakten.
 
Ungdomarna som en gång hade lämnat byn hade bildat familj och återvänt till gårdar och stugor. Samtidigt kom också andra unga familjer. Landsbygden hade börjat leva upp igen. Behovet av barnomsorg var stort då den närmaste förskolan fanns i Vintrosa. 
 
Ett tiotal familjer tog initiativet till att starta ett föräldrakooperativ i Granhammar. Barnen kom från de närmaste omgivningarna. Det var vid starten cirka femton förskolebarn och sju fritidsbarn. Man anställde en kokerska, två barnskötare och en förskollärare. För att få godkänt av kommunen att starta kooperativet fanns många regler och normer att följa. Kooperativet blev godkänt och startade i månadsskiftet november – december 1994.
 
Hösten 2020 flyttar vi in i nyrenoverade lokaler i Vintrosa Kyrkskola, brevid Vintrosa Kyrka. 
Stäng meny