Välkommen till Föräldrakooperativet Ängen

Förskolan med naturen utanför dörren

I Granhammars gamla folkskola väster om Örebro finns idag Föräldrakooperativet Ängen.

På ena sidan har vi kohagen, på den andra sidan hästarna och alldeles bakom knuten har vi skogen med rådjuren.

Föräldrakooperativet Ängen

Ängen drivs som en ekonomisk förening vilket innebär att vi lyder under Lagen om ekonomiska föreningar. Det innebär att vi sköter vår ekonomi på ett tillfredsställande sätt vad gäller bokföring, årsredovisning, deklaration mm.

Vi får pengar från kommunerna i Örebro och Lekeberg för att driva förskolan och vi följer samma lagar, avtal och läroplan som alla andra förskolor. Men inom de ramarna bestämmer vi i föreningen själva hur vi vill disponera våra pengar. Vi anställer personal, bestämmer inriktning och rekryterar nya familjer.

Ett föräldrakooperativ kräver engagerade föräldrar. Att vara aktiv i föreningen ser vi som en självklarhet.

Vi har plats för upp till 22 st barn i åldrarna 1 år tom 6 år.

Historia om Ängen

Föräldrakooperativet Ängen, eller ”Lantbruksdagis” som det från början kallades, startade 1994 i Granhammars folkskola. Under 1990-talet skedde en generationsväxling i trakten.
 
Ungdomarna som en gång hade lämnat byn hade bildat familj och återvänt till gårdar och stugor. Samtidigt kom också andra unga familjer. Landsbygden hade börjat leva upp igen. Behovet av barnomsorg var stort då den närmaste förskolan fanns i Vintrosa. 
 
Ett tiotal familjer tog initiativet till att starta ett föräldrakooperativ i Granhammar. Barnen kom från de närmaste omgivningarna. Det var vid starten cirka femton förskolebarn och sju fritidsbarn. Man anställde en kokerska, två barnskötare och en förskollärare. För att få godkänt av kommunen att starta kooperativet fanns många regler och normer att följa. Kooperativet blev godkänt och startade i månadsskiftet november – december 1994.

Föräldrarnas Ansvar

Som förälder och medlem i Ängens Föräldrakooperativ förväntas man delta aktivt i styrelse eller andra liknande uppdrag i tex våra kommittéer. Vi har en PR-grupp, en Fixargrupp och en Festgrupp.

Ca 1-2 gånger per termin har man ansvar för städningen på Ängen som då sker under helgen. I städuppdraget ingår även att klippa gräs sommartid och att ta in ved och tömma aska vintertid. Städningen tar ca 2-3 timmar för 2 personer.

Man deltar även på fixardagarna, en på våren och en på hösten, där alla familjer hjälps åt med diverse saker som behöver repareras, gångar som behöver rensas, löv som behöver krattas, bodar som behöver målas, fönster som behöver putsas mm mm.

Korvgrillning och fika är ”obligatoriskt” på fixardagarna och självklart är barnen med.

15-timmarsbarn

15-timmarsbarn schemaläggs tillsammans med personalen under måndagar – torsdagar kl 9-14 och de följer skolårets lov. 

Dvs att barnen är lediga från Ängen när det är sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov.

Avgift

Vi tillämpar maxtaxa vilket innebär att det är samma avgifter som på kommunala förskolor.

Det enda som tillkommer är en medlemsavgift i kooperativet som för närvarande är 100 kr.

Vårt arbete

GRÖN FLAGG

I grön flagg arbetet arbetar man med hållbar utveckling på ett roligt och engagerat sätt. Barnens inflytande och nyfikenhet står i fokus, och det är viktigt att alla blir delaktiga i arbetet.

Man väljer mellan sex olika teman att arbeta med. Livsstil och hälsa, närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, konsumtion och kretslopp. När man har valt ett tema, ska man göra en handlingsplan att jobba efter, och ha tre lika utvecklingsområden.

Sen skickar man in sin handlingsplan till grön flagg och de återkopplar sedan tillbaka, nu är det dags att sätta igång. Arbetet kan hålla på mellan 6-18 månader. Är man sen godkänd, får man ett certifikat och en flagga att hissa.

Stäng meny